RABATY NA STACJACH ORLEN

W przypadku problemów z kartą Orlen prosimy o kontakt e-mailowy z Biurem Reklamacji, podając imię, nazwisko oraz numer karty. Email: reklamacje.biznestank@orlen.pl

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych (Stop Cafe, OrlenOIL, myjnia) na stacjach paliw PKN ORLEN.

​Związkowcy, którzy już posiadają elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by wyrobić kartę BiznesTank.

Każdy zainteresowany związkowiec, otrzymaniem karty rabatowej BiznesTank musi najpierw – o ile nie posiada – wyrobić sobie elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek.

Karta będzie wyrabiana na podstawie Legitymacji Członkowskiej NSZZ Solidarność.

Karta ORLEN Biznes Tank przypisana jest do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnego.

Każdy członek związku może posiadać jedną kartę  w przypadku wyrobienia kolejnej karty poprzednia będzie blokowana w systemie.

​Koszt wyrobienia karty wynosi 1 zł.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rabatowej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na najbliższej stacji ORLEN.

​Użytkownicy mają obowiązek nieudostępniania karty rabatowej osobom nieuprawnionym.

LISTA STACJI ORLEN W KTÓRYCH MOŻNA WYROBIĆ KARTY RABATOWE

BIZNESTANK SOLIDARNOŚĆ

Oferta przeznaczona jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Rabaty nie łączą się z innymi kartami na stacjach Orlen.


Chcesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami : dzial.kontaktow@solidarnosc.krakow.pl ;
(12) 421-82-75, (12) 428-76-66.