Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" "Glinik"

Solidarność Glinik Gorlice
MAREK BUGNO

Urodził się 10.04.1960r. w Zagórzanach. Ukończył Szkołę Podstawową a następnie Liceum Zawodowe o Specjalności Mechanik Obróbki Skrawaniem. Pracę zawodową rozpoczął 11.09r.1978r. w Fabryce Maszyn "Glinik" jako tokarz na wydziale Rotacyjnym. W kwietniu 1980r. rozpoczął odbywanie służby wojskowej w Jednostce Marynarki Wojennej w Ustce, a następnie w Świnoujściu na okrętach ORP Trałowce. Po powrocie ze służby wojskowej kontynuuje prace na wydziale Rotacyjnym jako rozdzielca przy produkcji eksportowej Fagersta. W 1983 roku przechodzi na wydział Krajalni na stanowisko samodzielnego planisty. W marcu 1984 roku zostaje tymczasowo aresztowany za działalność w podziemnej "Solidarności" i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. W areszcie przebywa do lipca 1984r. Więzienie opuszcza na mocy amnestii uchwalonej dla więźniów politycznych. Bez pracy pozostaje do 15 września 1984r. tj 7 miesięcy, poszukując zatrudnienia bezskutecznie w Gorlickich Zakładach Pracy. Międzyczasie zostaje zwolniony z FM "Glinik" bez możliwości powrotu do niej. Po długich poszukiwaniach prace podejmuje na nowych warunkach w Wojewódzkim Zrzeczeniu LZS w Nowym Sączu - Rejon Gorlice. Obrady Okrągłego Stołu w 1989r. umożliwiają mu powrót do macierzystego Zakładu tj. FM "Glinik". Pracę w "Gliniku" ponownie rozpoczyna w grudniu 1989 roku w komórce kontroli wewnętrznej jako samodzielny kontroler. W dniu 1.06.1996r. zostaje wybrany Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" "Glinik" w Gorlicach i funkcje tą pełni już szóstą kadencję tj. do 2018 roku. W związku zawodowym "Solidarność" jest od 1981r. Od 1990 roku sukcesywnie Członek KM, a od 1996 roku jak już wiadomo Przewodniczący Związku.

W wyborach związkowych w 1998r. oprócz Przewodniczącego Związku w "Gliniku" wybrany zostaje delegatem na Zjazd Sekcji Krajowej ZZG w Katowicach, delegatem na Zjazd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie, a z kolei członkiem Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W kolejnych wyborach związkowych w 2002 roku ponownie zostaje Przewodniczącym Związku oraz delegatem na Zjazd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", a następnie delegatem na Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność". Członkowie NSZZ "Solidarność" Glinik w marcu 2006 roku po raz czwarty powierzają mu funkcję Przewodniczącego "Solidarności" w "Gliniku". Zostaje także wybrany delegatem na Zjazd Regionalny w Krakowie, a z kolei Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności". Posiada wysoki autorytet wśród członków związku co potwierdza się w kolejnych wyborach w marcu 2010 roku, gdzie po raz piąty członkowie NSZZ "Solidarność" powierzają mu funkcję Przewodniczącego "Solidarności w "Gliniku", zostaje także wybrany po raz kolejny delegatem na Zjazd Regionalny w Krakowie. Jego wysoki autorytet i pracowitość zostaje zauważona na szczeblu Województwa Małopolskiego i w czerwcu 2010r. zostaje po raz trzeci z kolei wybrany delegatem na Zjazd Krajowy Delegatów "Solidarności". W miesiącu marcu 2014 roku delegaci "Solidarności" "Glinika" wybierają go po raz szósty na Przewodniczącego Związku, oraz delegata na Regionalny Zjazd Delegatów w Krakowie. Następnie delegaci na Zjeździe Regionalnym w Krakowie wybierają go po raz czwarty z kolei na Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. W kolejnych wyborach przeprowadzonych od stycznia do czerwca 2018 roku na kadencję 2018-2022, delegaci Glinika wybierają go po raz siódmy na Przewodniczącego Związku w Gliniku, oraz delegata na Regionalny Zjazd Delegatów w Krakowie. Na Zjeździe Regionalnym po raz piąty z kolei wybrany zostaje na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". We wrześniu 2012 roku wybrany zostaje na Przewodniczącego MKK NSZZ "Solidarność" Grupy Famur w Katowicach i funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. Od 1998 roku do chwili obecnej tj. 5 kadencji jest Radnym Rady Powiatu. W tym okresie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, i przez trzy kadencje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Począwszy od 1996 roku jest współorganizatorem Międzynarodowego Biegu "Solidarności", na dystansie 10 km, a także organizatorem XXVI Międzynarodowych Barbórkowych Turniejów Halowej Piłki Nożnej z udziałem od 16 do 20 drużyn.

Cieszy się dużym uznaniem wśród pracowników, koleżanek i kolegów "Glinika" jak i mieszkańców Powiatu Gorlickiego. Zawsze dyspozycyjny i gotowy do podjęcia każdego postawionego mu zadania.