Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" "Glinik"

Solidarność Glinik Gorlice
MAREK BUGNO

Urodził się 10.04.1960r. w Zagórzanach. Ukończył Szkołę Podstawową a następnie Liceum Zawodowe o Specjalności Mechanik Obróbki Skrawaniem. Pracę zawodową rozpoczął 11.09r.1978r. w Fabryce Maszyn "Glinik" jako tokarz na wydziale Rotacyjnym. W kwietniu 1980r. rozpoczął odbywanie służby wojskowej w Jednostce Marynarki Wojennej w Ustce, a następnie w Świnoujściu na okrętach ORP Trałowce. Po powrocie ze służby wojskowej kontynuuje prace na wydziale Rotacyjnym jako rozdzielca przy produkcji eksportowej Fagersta. W 1983 roku przechodzi na wydział Krajalni na stanowisko samodzielnego planisty. W marcu 1984 roku zostaje tymczasowo aresztowany za działalność w podziemnej "Solidarności" i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. W areszcie przebywa do lipca 1984r. Więzienie opuszcza na mocy amnestii uchwalonej dla więźniów politycznych. Bez pracy pozostaje do 15 września 1984r. tj 7 miesięcy, poszukując zatrudnienia bezskutecznie w Gorlickich Zakładach Pracy. Międzyczasie zostaje zwolniony z FM "Glinik" bez możliwości powrotu do niej. Po długich poszukiwaniach prace podejmuje na nowych warunkach w Wojewódzkim Zrzeczeniu LZS w Nowym Sączu - Rejon Gorlice. Obrady Okrągłego Stołu w 1989r. umożliwiają mu powrót do macierzystego Zakładu tj. FM "Glinik". Pracę w "Gliniku" ponownie rozpoczyna w grudniu 1989 roku w komórce kontroli wewnętrznej jako samodzielny kontroler. W dniu 1.06.1996r. zostaje wybrany Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" "Glinik" w Gorlicach i funkcje tą pełni już szóstą kadencję tj. do 2018 roku. W związku zawodowym "Solidarność" jest od 1981r. Od 1990 roku sukcesywnie Członek KM, a od 1996 roku jak już wiadomo Przewodniczący Związku.

W wyborach związkowych w 1998r. oprócz Przewodniczącego Związku w "Gliniku" wybrany zostaje delegatem na Zjazd Sekcji Krajowej ZZG w Katowicach, delegatem na Zjazd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie, a z kolei członkiem Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W kolejnych wyborach związkowych w 2002 roku ponownie zostaje Przewodniczącym Związku oraz delegatem na Zjazd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", a następnie delegatem na Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność". Członkowie NSZZ "Solidarność" Glinik w marcu 2006 roku po raz czwarty powierzają mu funkcję Przewodniczącego "Solidarności" w "Gliniku". Zostaje także wybrany delegatem na Zjazd Regionalny w Krakowie, a z kolei Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności". Posiada wysoki autorytet wśród członków związku co potwierdza się w kolejnych wyborach w marcu 2010 roku, gdzie po raz piąty członkowie NSZZ "Solidarność" powierzają mu funkcję Przewodniczącego "Solidarności w "Gliniku", zostaje także wybrany po raz kolejny delegatem na Zjazd Regionalny w Krakowie. Jego wysoki autorytet i pracowitość zostaje zauważona na szczeblu Województwa Małopolskiego i w czerwcu 2010r. zostaje po raz trzeci z kolei wybrany delegatem na Zjazd Krajowy Delegatów "Solidarności". W miesiącu marcu 2014 roku delegaci "Solidarności" "Glinika" wybierają go po raz szósty na Przewodniczącego Związku, oraz delegata na Regionalny Zjazd Delegatów w Krakowie. Następnie delegaci na Zjeździe Regionalnym w Krakowie wybierają go po raz czwarty z kolei na Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. W kolejnych wyborach przeprowadzonych od stycznia do czerwca 2018 roku na kadencję 2018-2023, delegaci Glinika wybierają go po raz siódmy na Przewodniczącego Związku w Gliniku, oraz delegata na Regionalny Zjazd Delegatów w Krakowie. Na Zjeździe Regionalnym po raz piąty z kolei wybrany zostaje na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Począwszy od stycznia do czerwca 2023 roku zgodnie z Ordynacją Wyborczą odbywają się wybory na kadencję 2023-2028. w tych wyborach po raz ósmy delegaci powierzają mu funkcję Przewodniczącego KM, oraz delegata na Regionalny Zjazd Delegatów "S" w Krakowie. We wrześniu 2012 roku wybrany zostaje na Przewodniczącego MKK NSZZ "Solidarność" Grupy Famur w Katowicach i funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. Od 1998 do 2018 roku tj. 5 Kadencji był Radnym Rady Powiatu Gorlickiego. W tym okresie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, i przez trzy kadencje Przewodniczącego Rady Powiatu.

Począwszy od 1996 roku był współorganizatorem Międzynarodowego Biegu "Solidarności", na dystansie 10 km. Do dnia dzisiejszego jest organizatorem XXXII Międzynarodowych Barbórkowych Turniejów Halowej Piłki Nożnej z udziałem od 16 do 20 drużyn.

Cieszy się dużym uznaniem wśród pracowników, koleżanek i kolegów "Glinika" jak i mieszkańców Powiatu Gorlickiego. Zawsze dyspozycyjny i gotowy do podjęcia każdego postawionego mu zadania.