Prawo

~ STATUT NSZZ Solidarność z wprowadzonymi zmianami czytaj tutaj

~ Ustawa o związkach zawodowych czytaj tutaj

~ Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych czytaj tutaj

~ Ustawa o społecznej inspekcji pracy czytaj tutaj

~ Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych czytaj tutaj