Kontakt

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" "Glinik" w Gorlicach
ul. Michalusa 1
38-320 Gorlice

Nr. rejestracyjny w ZR- Małopolska NSZZ "Solidarność" Kraków - 4701

Siedziba: Budynek Hartowni NiUW "Glinik" - naprzeciwko byłej Krajalni ZMG

Telefon: 18 35-28-903
Faks: 18 35-28-680
E-mail: solidarnosc_glinik@interia.pl

Regon: 490401280
NIP: 738-10-13-522