PZU I BANK PEKAO SA

ZNIŻKI W PZU

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. 

Jak uzyskać zniżkę? Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? 

 • zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; 
 • właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; 
 • zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; 
 • z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? 

 • PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; 
 • PZU Dom; 
 • PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
 • PZU Gospodarstwo Rolne:
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
 • PZU Wojażer

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.

Kiedy zniżka nie obowiązuje?

 • W umowach generalnych zawartych między PZU SA a leasingodawcą.
 • W generalnych umowach flotowych.
 • W przypadku pojazdów:
 1. Pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;
 2. Pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów;
 3. Pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;
 4. Pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich;
 5. Pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
 6. Pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;
 7. Pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.

Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem: centralnej zniżki promocyjnej „Karta Dużej Rodziny” oraz centralnej zniżki promocyjnej „PROMOKODY”.

OFERTA BANKU PEKAO SA

Członkowie Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność mogą dodatkowo skorzystać ze specjalnej oferty Banku Pekao SA. Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.

Więcej szczegółów: https://klubpzupomoc.pzu.pl/