MOTORYZACJA

Auto Partner S.A. zobowiązuje się w ramach współpracy handlowej do udzielenia członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i ich rodzinom stałego rabatu na zakup towarów z wyłączeniem opon, urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi. O wysokości konkretnych rabatów decyduje Auto Partner S.A.

Warunkiem na zakupy z ulgą w oddziałach Auto Partner S.A. jest przedstawienie przez kupującego aktualnej legitymacji cyfrowej członka Związku.