ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (ELC)

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC), w naszym Regionie posiada ją już ponad 22 tysiące członków Związku.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostarczenie ich do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krakowie, Plac Szczepański 5, IV piętro pokój 404 lub 405 oraz do Biur Terenowych.

Aby uniknąć pomyłek i aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno być wypełnione CZYTELNIE.

OBOWIĄZKOWE jest uzupełnienie danych:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • PEŁNA data wstąpienia do NSZZ „Solidarność” (dzień, miesiąc i rok),
  • nazwa organizacji i jej numer w rejestrze,
  • numer telefonu lub e-mail
  • własnoręczny podpis pod wnioskiem.

Wzór wniosku o wydanie ELC można pobrać tutaj KLIK!

Szczegółowych informacji udzielają:

Dorota Perkowska – koordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

tel. 12 421-82-75, 885 270 243

e-mail: dzial.kontaktow@solidarnosc.krakow.pl

Małgorzata Kordaś – tel. 885 270 244,

e-mail: malgorzata.kordas@solidarnosc.krakow.pl