ZNIŻKI W KOPALNI SOLI BOCHNIA

Zapraszamy Członków Związku do skorzystania z stałego rabatu w wysokości 20% na usługi turystyczne oferowane w Kopalni z wyłączeniem podziemnej przeprawy łodzią oraz usługi gastronomicznej. Zniżka udzielana jest członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz członkom ich najbliższej rodziny tj. współmałżonkom oraz dzieciom do 18 roku życia.

Warunkiem udzielenia rabatu za zakupione usługi objęte rabatem jest przedłożenie przez kupującego aktualnej legitymacji Cyfrowej członka Związku.